Må i fengsel etter å ha forfalsket vitnemål

Lofoten tingrett frikjente en mann for forfalskning av et vitnemål. Politiet anket til lagmannsretten, og lagmannsretten kom til en annen konklusjon.