Statsråden med brev til Nord-styret: Understreker det regionale ansvaret

Styret ved Nord universitet fikk brev fra statsråden på bordet før de skulle behandle studiestedsstrukturen i tirsdag.