Ericsson skal bygge 5G -nett i Norge leser vi i dagens AN.( 9.okt. 2019)

Hvor er naturvernerne, forskere og legene i vårt land?

5G vil medføre massiv økning i uunngåelig ufrivillig eksponering for elektromagnetisk
stråling. ( Gjelder ALT liv)

Flere land har vedtatt utsettelse av 5G-teknologien, og innført føre-var-tiltak
for å verne sine innbyggere mot helseskadelig stråling, -og for å verne om
naturens biologiske mangfold.

Belgia og Italia er blant landene som har bedt om STANS av 5G teknologien,- og en
HEL REKKE LAND (Frankrike, Spania, Canada, Australia, Israel, Sveits ,Tyskland
og langt flere land,-har innført tiltak for å verne sine innbyggere og sin oppvoksende
slekt mot uheldig stråling.

Strålegrense for hva som anses som farlig stråling er satt ned,- barn og unge, og det
frie rom,- reguleres og vernes mot klimaforsøpling i form av helseskadelig stråling.
I Frankrike er det forbudt, ved lov,- å utsette små barn i barnehager for trådløse
nett. Sterk regulering i Frankrike også for de litt større barna, og for samfunnet
generelt.
Er Frankrikes barn og unge mere verdt enn våre?

2018: Internasjonal appell: " Stopp 5G på jorda og i verdensrommet." Undertegnet av
over 100 000 mennesker, deriblant flere tusen forskere og leger i mange land.

2018. Appell til EU: Forskere advarer mot alvorlige helsevirkninger fra 5 G.
Undertegnet av mer enn 180 vitenskapsfolk og leger i 37 land.

2014 : Åpent brev fra 15 britiske leger: Helse og sikkerhet knyttet til WIFI og
mobiltelefoner.

I mai, 2009 WHO klassifiserte radiofrekvent stråling ( les her bl.a.WIFI og andre
trådløse nett), som mulig kreftfremmede.

At økonomi og teknologi er framelsket er det lite tvil om. HVEM skal verne om LIVET, våre barn og unge,-
og naturens mangfold?

Regner med at det er flere enn undertegnede som har dypt i erindringen, -Greta
Thunbergs ord til verdens ledere: Hvordan tør dere?