Utbygger i Bodø konkurs

Skiftesamling blir holdt i Salten tingrett 18. juni. Selskapet hadde krav på over 300.000 kroner mot seg.