Du er sikkert vant til det: reklameplakater på engelsk. Det skriker SALE! mot deg. Crazy Days er det også noen steder som har. Coops nyeste TV-reklame tar hittil prisen: En lang reklamefilm med engelsk tale. Også butikker som Lindex, Cubus, KappAhl, 7-Eleven og Steen & Strøm Department Store tror åpenbart at man selger så mye mer til folk her i landet med markedsføring på engelsk. I Coop-reklamen får vi høre at osten i Norge er «brown». Morsomt, gitt! Tross den platte humoren var filmen sikkert dyr nok å lage.

Tror en av Norges største dagligvarekjeder og reklamemakerne deres at engelsk er blitt språket her i landet? Begge bør ta plass i skammekroken, stå der lenge. Ut med engelsken, inn med norsk språk, bokmål eller nynorsk. Norsk er språket her i landet. Langt heller «Kvifor kaupe ny når Mustafa kan sy», som det stod på et skilt utenfor en systue i Åmot i Telemark, enn meningsløst engelsk babbel.

Er det finere å bruke engelsk enn godt norsk? Vårt eget morsmål er jo et fullverdig kulturspråk, rikt på både ord og uttrykksmåter. Coop – det som en gang ble kalt Samvirkelaget – har lang historie og tradisjon. Hvorfor ikke pleie dette og bruke godt, uttrykksfullt norsk? Mulighetene er mange, og alle her i landet vil forstå budskapet. Norsk Tipping viste med sin Sjetil-(Kjetil)-reklame for Lotto hva man kan få til ved å leke kreativt med det norske språket. Noen kritiserte formen, men det var kanskje også mange som så på den som bevisstgjøring og norskopplæring.

Norsk språk er under press fra engelsk. 1. januar i år trådte vår første språklov i kraft. Loven understreker viktigheten av norsk språk innen alle sektorer. I fjor ble det debatt fordi norsk språk taper terreng på universiteter og høyskoler. Denne utviklingen skjer selv om de fleste etter endte studier skal arbeide på norsk og henvende seg til et norsk publikum. Heldigvis strammer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kraftig inn overfor sektoren. Engelsk i norske firmareklamer, derimot, er ikke noe myndighetene kan regulere. Her må vi forbrukere engasjere oss og si stopp.

Ut med engelsken i reklamen! Bruk og lek med vårt eget språk.