Vi er alle enige om at kriminelle fortjener sin straff. Er det egentlig en god nok straff og bli tatt livet av og avvike alt du har gjort?
Det er 55 land i verden som fortsatt har dødsstraff av disse er USA med (28/50 stater).

Hvis vi bruker 22. juli som et eksempel, der Breivik drepte over 70 mennesker, er det mer straff og holde han i live på isolasjon enn å ta livet av han å la han slippe unna alt av skyld. For dem som har utøvd de største straffehandlingene er dette en lettere utvei enn det å sitte på isolasjon i en celle resten av livet.

Måten dødsstraff blir gjennomført i noen ulike land er forkastelig. Halshogging, skyting, henging, elektrisk stol og lignende noen av de grusomme metodene som blir brukt. Saudi-Arabia er et av få land som fortsatt bruker halshogging som straff. I USA brukes det giftsprøyte og elektriske stoler.

I Europa er det kun ett land som fortsatt driver med dødsstraff, og det er Hviterussland. At det kun er ett land i Europa som driver med dødsstraff er ganske bra, men at det fortsatt er 55 land i verden som praktiserer dødsstraff er altfor mange.

Men hva får egentlig de egentlig ut av å drepe noen? Relativt lite, den skyldige får ikke sjanse til frifinnelse og kan også unngå ganske mye straff. Mange vil nok si at det å miste livet er en stor nok straff, men i mange tilfeller er det mer straff å holde dem i live.

Dødsstraff burde ikke være lov fordi det er mange uskyldige som blir dømt og får ingen mulighet til frifinnelse. Hvis en person dømmes til dødsstraff og blir drept, og de senere finner ut at den er uskyldig, så kan man ikke gjøre noe med det. Men hvis personen sitter i fengsel kan jo vedkommende løslates.

Vår konklusjon er at dødsstraff ikke er et nødvendig middel, rett og slett ubrukelig måte å løse straffesaker på.