Hvert år dukker samme problematikk opp for oss nordlendinger. Når har man lov å skifte til vinterdekk? I Norge er det forskjellige regler alt etter hvor du bor i landet. I våre tre nordligste fylker, Nordland, Troms og Finnmark, har du lov å sette piggdekk på bilen din fra 15. oktober, til og med 30. april.

Men det er likevel et unntak fra denne bestemmelsen. Norske regler tillater bruk av både piggdekk og kjetting dersom føret krever det. Skal du kjøre om natten i september, kan det fort være under null grader. Alle dekk skal ha piggdekk, dersom du velger å legge om. Du må også legge tilbake til vanlige sommerdekk igjen dersom det er tidligere enn 15. oktober.

Kjører du derimot piggfritt , finnes det ingen regler å forholde seg til. Likevel anbefales det ikke å kjøre piggfritt på sommerføre, da myke piggfrie dekk kan få dårligere kjøreegenskaper på tørr og varm asfalt.

Fakta om bruk av vinterdekk

  • Dekkene skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde mellom 15. oktober og 30. april i Nord-Norge.
  • For resten av Norge gjelder datoene 1. november og første mandag etter påske.
  • Alle dekk må ha samme dekk.
  • Tilhengere må ha samme mønsterdybde som på bilen.