I etterkant av denne publiseringen har AN beklaget deler av innholdet.

Etter to år med underbemannede vakter, og pålegg om å begrense antall nærkontakter for å unngå spredning av koronasmitte, følte mange kommunalt ansatte seg endelig sett da KS og flere fagforeninger 20. desember 2021 signerte den såkalte «koronaavtalen». Den skulle motivere ansatte til å gå overtid og ta ekstravakter for å sikre forsvarlige tjenester, i en tid da både helsevesenet og kommunale tjenester var i kraftig «strekk» på grunn av høy smitte i samfunnet og langvarig rovdrift på de ansatte. Avtalen var lukrativ, og en skikkelig «gulrot» med 300 prosent overtid på helge- og høytidsdager, og 200 prosent overtid på andre dager. Nå føler ansatte i Meløy kommune seg lurt, fordi avtalen ble gjort gjeldende først fra 1. januar 2022.

Det er flere ting i denne saken det kan settes spørsmålstegn ved. For det første at Meløy kommune forskjellsbehandler ansatte. Koronaavtalen åpner ikke for å skille mellom årsaken til ekstravakter, som bruk av «koronakode». Altså at behovet for ekstravakter skyldes at en annen ansatt er syk med korona, noe som utløser behov for vikar. Meløy kommune har gjort nettopp det: Bare ansatte som er innkalt på grunn at korona hos en annen ansatt, har fått de lovede tilleggene. Dette kan ikke begrunnes med henvisning til avtalen. At avtalen ble gjort gjeldende først fra 1. januar i år, i forståelse med forbundene lokalt, fikk ansatte først vite 11. januar. Altså etter at mange hadde jobbet ekstra gjennom julehøytiden. Det er forunderlig at forbundene lokalt har gått med på dette. Det er derfor god grunn til at ansatte føler seg lurt.

Det er også kritikkverdig at Meløy kommune har trukket for mye i utbetalt lønn til 17 ansatte uten at dette er avtalt med den enkelte. Det er i strid med arbeidsmiljøloven. Selv der en av dem tydelig har protestert, har kommunen forsynt seg, mens andre som har jobbet overtid registrert med «koronakode», får beholde overtidsbetalingen. Én ting er at det er direkte ulovlig å trekke tilbake lønn uten at dette er avtalt på forhånd. En annen ting er at dette er en forskjellsbehandling av ansatte som gjør det stikk motsatte av å motivere til ekstravakter og overtid. De ansatte har mottatt lønn i god tro, ut fra koronaavtalen, som de i etterkant har fått vite ikke gjaldt for dem.

Meløy kommune har opptrådt ekstremt uryddig i en situasjon der ansatte har strukket seg langt for å få vaktplaner til å gå opp. Det er direkte smålig at tusenlapper trekkes tilbake fra enkelte ansattes lønn med henvisning til en avtale Meløy kommune selv feiltolker. I andre kommuner har ansatte fått «koronalønn» fra dagen etter avtalen ble inngått. Det skulle bare mangle at dette ikke også skal gjelde miljøarbeiderne i Meløy.