Gå til sidens hovedinnhold

Unyansert journalistikk fra AN

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et problem for folkehelsen at mange røykere tror at e-sigaretter er mer skadelig enn de egentlig er. Unyansert journalistikk som i Avisa Nordland 1. februar kan i verste fall bidra til frykt for nye produkter som skal gjøre flere røykfrie.  

Det er bred enighet i forskningsmiljøene at e-sigaretter og andre nikotinholdige røykesluttprodukter er betydelig – rundt 95 prosent – mindre skadelig enn sigaretter (kilde). Denne helsefordelen er det ikke alle røykere som kjenner til, og det er bekymringsverdig (kilde). Det britiske folkehelseinstiuttet har nylig gjennomgått forskning og litteratur om e-sigaretter fra de siste to årene. I sin rapport finner de at mindre enn halvparten av voksne i Storbrittania tror at damping av e-sigaretter er mindre skadelig enn røyking (kilde). I verste fall kan slike saker gjøre røykere mindre motivert til å forsøke å slutte.

I Avisa Nordland sin artikkel vises det til en undersøkelse som sier at de som bruker e-sigaretter har en forhøyet risiko for slag og hjerteinfarkt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at nesten alle som damper e-sigaretter har en fortid som røykere (kilde). Denne gruppen har allerede en større sannsynlighet for å utvikle slag og hjerteinfarkt enn de som aldri har røykt. Selv om det finnes en sammenheng mellom bruk av e-sigaretter og slag, er det med andre ord ingen årsakssammenheng. Det kan ikke bevises at det er e-sigaretten som er utløsende faktor (kilde). Har man røykt tidligere, bærer man med seg en forhøyet risiko også etter at man har sluttet. Risikoen er likevel svært liten, sammenlignet med å røyke. Skrekktallene i Avisa Nordland burde vært omtalt som jubeltall.  

Tall fra SSB viser at 21 prosent av Norges befolkning røyker daglig eller av og til. Det utgjør over 800 000 mennesker. Alle vet at tobakk er skadelig og i verste fall dødelig. Avhengigheten er likevel så sterk at den overgår fornuften. For røykere vil overgangen til nikotinholdige produkter som snus, e-sigaretter og nikotinplaster gi umiddelbare og store helsegevinster. Rapporten fra det britiske helseinstituttet viser at hovedgrunnen til at man bruker e-sigaretter er et ønske om å slutte å røyke. De som damper e-sigaretter er i gjennomsnitt mer motiverte for å slutte å røyke enn andre røykere (kilde). Damping av e-sigaretter er ikke helsefremmende for ikke-røykere. Men det er ekstremt helsefremmende for alle som røyker. Tidligere storrøykere har fortalt om et nytt liv etter at de byttet ut røyking med damping. Ikke bare beskriver de positive helsegevinster og utviklingen av en sunnere livsstil. De trekker også frem at de trenger mindre doser nikotin enn tidligere.  

I 2019 blir det trolig lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge. En ny britisk studie, publisert i New England Journal of Medicine, viser at e-sigaretter er dobbelt så effektive ved røykeavvenning som nikotinplaster eller –tyggegummi (kilde). 18 prosent av de som byttet ut røyk med e-sigaretter holdt seg unna tobakk i et helt år. Tilbakefallsprosenten var betraktelig høyere blant de som valgte nikotinplaster, -spray og –tyggegummi. Her var det kun 9 prosent som holdt seg unna tobakk et helt år. Når vi vet hvor skadelig tobakksrøyking er, bør det være en høyt prioritert oppgave å tilby mindre skadelige alternativer.  

Det er viktig med en kritisk presse, og det er viktig med kritikk av forskning. Spesielt på områder som har store helsemessige konsekvenser er det avgjørende det stilles strenge krav beslutningsgrunnlaget. Media spiller en viktig rolle i å forme befolkningens oppfatning av hva som er sant og usant, sunt og usunt. Behovet for sensasjonelle overskrifter må ikke stå i veien for fakta. 

Kommentarer til denne saken