«Kampen om oppmerksomheten er ikke for amatører», skrev tidligere journalist og kommentator i Dagbladet, Sissel Benneche Osvold, i 2002. Det er heller ikke for amatører å unngå den.

For få dager siden kunne New York Times avsløre at tidligere justisminister for Ap, Grete Faremo, går av som toppsjef i FN-organet UNOPS etter overføring av millioner av dollar i lån til en britisk forretningsmann hun traff på fest i 2015. Pengene skulle brukes til å bygge lavkostboliger i seks land, men er til nå ikke bygget. Mannens datter mottok også noen millioner, for å skrive en sang. Faremo hevder at hun erkjenner sitt ansvar og går av. New York Times hevder på sin side, uten forbehold, at det var FNs generalsekretær som ga Faremo fyken. Uansett; en lite ærefull avgang for nok en nordmann i FN-systemet.

Da nyheten ble kjent, var det kanskje flere enn undertegnede som ble overrasket. Hva? Har Norge flere i toppsjiktet i FN enn Mona Juul i Sikkerhetsrådet? UNO ... hva for noe? FNs kontor for prosjekttjenester, viser det seg. Det er kanskje bare meg. Men selv om jeg nok følger mer med på nyheter enn gjennomsnittet, er organisasjonen ny for meg, selv om hovedkontoret ligger i København. En helt annen liga enn WHO og UNESCO, som er godt innarbeidet i offentligheten og manges bevissthet. Og når fikk Faremo den jobben, egentlig? I 2014, viser det seg. Det fikk ikke mer oppmerksomhet enn at noen få aviser publiserte en notis sendt ut av NTB.

Etter det har det vært dørgende stille om en person som er godt kjent i norsk offentlighet. Med søkeverktøy jeg har til rådighet, finner jeg ingen saker om at Faremo var aktuell for jobben, hvem som drev lobbyvirksomhet for henne eller begrunnelsen for utnevnelsen. I årene etter 2014 – og fram til nyheten om at hun går av sprakk – er Faremo eller UNOPS knapt nevnt i mediene. Én gladsak i fagtidsskriftet Fri fagbevegelse i 2018. Én sak i Bistandsaktuelt 20. april i år – altså før avsløringen i New York Times – om at UNOPS er under gransking, som ingen nyhetsmedier fanget opp. Det samme bekreftes i NTBs bildearkiv. Motiver fra to begivenheter, i april i år da et nytt hovedkvarter ble åpnet og september 2019, da det var kongelig besøk hos UNOPS. Begge av typen der det innkalles til pressekonferanse for å presentere en gladnyhet.

Og det er ganske merkelig. Mediene holder oss informert om enhver kjent nordmann som slipper en fjert i utlandet, men her går altså noen fullstendig under radaren. I årevis. Usedvanlig godt jobbet av Faremo og UNOPS; bevisst eller ikke. Usedvanlig dårlig jobbet av mediene. Norge har i mange år vært den største bidragsyteren til FN per innbygger; det bevilges milliarder til ulike program. Et kritisk blikk og oppmerksomhet rundt hva de brukes til, bør være en selvfølge.

«Følg pengene» er en av grunnreglene i journalistikken. Det slår sjelden feil.