Mange var nok spente på nyttårstalen til statsministeren, og i ettertid har det vært presentert flere analyser av samme. Tatt i betraktning situasjonen manglet at statsministeren formulerte en utvetydig unnskyldning for utilstrekkelig beredskap, både når det gjelder strøm og intensivkapasitet ved sykehusene. Konsekvensene av utilstrekkelig beredskap har hele befolkningen erfart, noen mer enn andre. Alt kan ikke lastes dagens regjering, men det er opp til denne vakta å få fortgang i å bedre mangelfull beredskap.

Dagens akuttsituasjon (har vedvart en stund) ble ikke møtt med beredskap, men med ad hoc tiltak.

Statsministeren mener vi som land er i elitedivisjonen når det gjelder å takle både pandemi og energi/strøm. Da har han åpenbart glemt å korrigere for at vi som land har bedre forutsetninger enn de fleste, bla gjennom vår økonomiske status som land. Norge består av en ekstremt rik stat og husholdninger på det jevne.

Testing, etter hvert selvtesting, er blitt et viktig virkemiddel i bekjempelse av pandemi. Men fins det en god begrunnelse for at slike tester koster skjorta og samtidig er et viktig virkemiddel?

Konsekvensene av liberaliseringen av strømmarkedet har ført «vanlige folk» på kollisjonskurs med den politiske eliten med støttespillere.

Det er forskjell på balanserte bilaterale avtaler om utveksling av livsviktig strøm mellom land og et marked påvirket av hendelser ute av kontroll og uten beredskap for at noe forstyrrende kunne hende. Myndighetenes uttalelser som ekstraordinært og vanskelig å forutse er verdiløse og understreker både svikt i beredskapen og risikoen med å overgi landet til et lunefullt marked for en livsviktig vare. Markedets reaksjon har vært uakseptable priser på strøm og med tilhørende sosiale konsekvenser.

Folk er oppgitt og forbannet over at det offentlige Norge, som forvalter nasjonalt eierskap til elproduksjonen håver inn, mens de reelle eierne (folk flest) blør. Såkalte avbøtende tiltak er hittil utilstrekkelige og ingen løsning på sikt.

Regjeringen er åpenbart i utakt med eierne når det kommer til langsiktige løsninger. Det er lansert innføring av maksimalpris på strøm, noe myndigheten foreløpig ikke har omfavnet. Ideen bør ikke avvises, men kombineres med tak på hvor mye strøm en husholdning kan få til administrert pris – ikke per abonnement. Prisutviklingen på strøm vil mest sannsynlig øke mer fremover enn øvrige priser, som følge av økende knapphet. Husholdering blir dermed enda viktigere, samtidig er strøm et livsviktig gode som alle skal ha tilgang til i akseptable mengder til akseptable priser.