Nord universitet avviser påstandene i den skriftlige klagen som ble sendt til styreleder og universitetsledelsen fra de fire studentene ved de samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningene i 2018- og 2019-kullet på Nesna.

Det skriver de selv i en pressemelding.

– Vi har rettslig grunnlag for vedtaket om nedleggelse av studiestedet på Nesna. Klagen er dermed basert på forutsetninger som ikke stemmer, og vi har begrunnet dette i vårt tilsvar, sier rektor Hanne Solheim Hansen i pressemeldingen.

Avisa Nordland har skrevet om denne klagen i en annen sak:

Kan bestemme selv

I tilsvaret fra Nord universitet slås det fast at universitetet har myndighet til å bestemme studiestedsstruktur, samt at vedtaket om nedleggelse av studiested Nesna er gyldig.

Nord universitet begrunner her hvorfor vedtaket om endring av sted for fysiske samlinger fra Nesna til Mo i Rana er lovlig og gyldig. Universitet har informert studentene på Nesna om dette.

– Fra høsten 2022 skal disse studentene i all hovedsak ha sine fysiske studiesamlinger i Mo i Rana. Vi registrerer at studentene som står bak klagen, ikke er fornøyde med dette. Nord universitet kan ikke se at endring av sted for samlingene vil ha store konsekvenser for studieløpet deres, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Samlingsbaserte studier

Universitetet bekrefter at studentenes studieprogresjon og fagvalg ivaretas også når de fysiske undervisningssamlingene i de siste studieårene vil foregå ved et annet studiested.

– Alle studiene på Nesna er samlingsbaserte. Studentene på grunnskolelærerutdanningene har i hovedsak fysiske ukesamlinger tre-fire ganger i semesteret, og de fleste studentene reiser i dag til Nesna for å delta på studiesamlingene. Ellers i studieåret kan studentene bo i sin hjemkommune og følge nettstøttet undervisning, og trenger ikke å flytte for å studere. Det trenger de heller ikke å gjøre når de fysiske samlingene legges til Mo i Rana, sier Solheim Hansen.

– Allerede i januar 2020 hadde vi de første dialogmøtene med de berørte studentene. Vi har lagt en plan for å fortsette dialogen fram mot 2022, og vi har hele to år på oss til å finne fram til gode faglige og strukturelle løsninger sammen. Vårt mål er at studentene hele veien skal få en forutsigbar og god studiesituasjon, og vi skal gjøre vårt for å legge til rette for det.