Våre 16-åringer står foran et viktig valg. Den 1.mars er søknadsfristen til videregående skole. Valget påvirker ikke bare deres fremtid, men valget legger grunnlaget for fremtidens arbeidsliv i hele fylket. Vi må gjøre dem bedre rustet til valget de skal ta, og sørge for at den videregående opplæringen gjør dem rustet for arbeidslivet.

Høyre lanserte for kort tid siden en ungdomsskolereform. Vi vil øke mestring og læringsglede på ungdomsskolen. Ungdomsskolen må bli mer praktisk og variert, hvor elevene blir bedre forberedt for videregående skole.

I fjor valgte 60 prosent av elevene i Nordland yrkesfag. Det skal vi være stolte av! Dette er en positiv utvikling som Høyre vil styrke i årene som kommer. Nordland har stor mangel på fagarbeidere, og fremover vil vi trenge enda flere fagarbeidere til primærnæringene, eksportrettet industri, reiseliv og helse.

Skal vi lykkes med dette må vi lytte til ungdommen som sier at ungdomsskolen oppleves for teoretisk. Det må og kan vi gjøre noe med. Undervisningen må bli mer praktisk og variert. Derfor ønsker vi å innføre et obligatorisk yrkesfaglig valgfag på ungdomsskolen. Vi ønsker at alle skoler skal tilby et yrkesfaglig valgfag, tilpasset linjene i yrkesfaglig opplæring på de videregående skolene. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, bedrifter og skolene. Vi mener dette vil gi elevene økt kunnskap om de mulighetene yrkesfag gir.

Men like viktig er at elevene har gode og varierte studie- og linjetilbud i Nordland å velge mellom. De siste årene har Fylkesrådet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf lagt ned studielinjer og studietilbud i hele Nordland. Den politikken er vi ikke enig i. Vi ønsker en desentralisert skolestruktur, som gir næringslivet og lokalsamfunn den fremtidige arbeidskraften de trenger. Derfor vil vi ha mer fleksibilitet og samarbeid mellom skoler, næringsliv, elever og lokalsamfunn for å sikre fremtidens skoletilbud og skolelinjer. Det mener vi gir ungdommen vår reelle muligheter og valgfrihet til å bli det de ønsker.