Ungdom har samlet inn tre tonn søppel - 70 prosent kom fra fiskerivirksomhet

Hittil i sommer er det samlet inn hele tre tonn søppel langs strendene rundt Skutvik og nærliggende områder i Hamarøy.