Nordland har hatt problemer med fraflytting i lang tid. De nyeste tallene fra SSB sin befolkningsprognose sier at Nordland er det eneste fylket der befolkningen vil bli lavere i 2050 en den er i dag. Dette er dystre nyheter for Nordland. Problemet er heldigvis ikke gjennomgående for hele Nordland da bykommunene Bodø og Rana har hatt en stabil vekst i årene som har vært og små kommuner som Steigen og Herøy har også har hatt vekst. Svaret kan ligge i at vi har veldig mye spennende som skjer i disse områdene i fylket og derfor har man klart å snu den negative veksten til noe positivt

Løsningen ligger ikke i enkelttiltak – men er summen av god helhetlig styring. Vi vil også se på noen andre punkter som vi mener vil kunne snu denne trenden

Den største grunnen til at Nordland vil ha en befolkningsnedgang er at unge i Nordland forlater fylket er for og gå på skole utenfor Nordland. Dette fører til at man bygger et nettverk rundt seg den plassen man studerer og etablerer seg der etter endt skolegang.

Det man kan gjøre for å øke tilflyttingen til Nordland er og styrke utdanningstilbudet i Nordland med spesielt fokus på Nord universitet. Andre ting man kan gjøre er at fylket og kommunene samarbeider for å rekruttere studenter i andre områder av landet for å rekruttere tidlig i utdanningsløpet. Et eksempel på dette kan være at man betaler noen deler av utdanningen/levekostnader mot at eleven jobber i kommunen i en viss periode.

Hvis kommunene klarer å rekruttere studenter til i en tidlig fase på skolene så har man forutsigbarhet til og skape en sosial infrastruktur som gjør det like interessant å leve som å jobbe i Nordland. Det krever et tett samarbeid mellom aktører i fylket vårt slik at vi kan jobbe samstemt for å møte de behovene Nordland har.

Vi må kunne se på hvordan inntektene fordeles til kommunene. Per i dag får kommunene med lavere utdanningsnivå mindre midler til å drive tjenester som barnehage. Hvorfor skal datteren til elektrikeren verdsettes mindre enn legesønnen?

I et fylke som Nordland der vi har fantastiske muligheter for å utvikle et sterkt og konkurransedyktig næringsliv i områder som vi ikke har benyttet oss av enda. Disse industriene ligger blant annen innen, fiskeri, havbruk, skogdrift, mineralutvinning og kraftproduksjon.

Skogsdrift vil gi store muligheter i et marked som har hatt et stort prishopp de siste årene og som ikke ser ut til å bli bedre, materialet vil også være produsert i lokalmiljøet noe som gir selvforsyning innen trevirke som vil komme fylket til gode.

Regjeringen har også nylig gått inn for og gjennomføre Ny by ny flyplass i Bodø kommune. Dette er et fantastisk prosjekt for byutviklingen i Bodø og et stort løft til Nordland som et fylke, nå som vi går mot Bodø 2024 og europeisk kulturhovedstad.

Nordland har veldig mange kraftverk fordelt over fylket, mange av disse begynner å bli gamle og trenger derfor en oppgradering. Her har vi et stort potensial med tanke på videreutvikling av ny industri som for eksempel batterifabrikken Freyr bygger i Mo i Rana. Det vil også gi muligheter for omstilling av allerede eksisterende industri som forurenser en del. Produksjon av Grønn hydrogen skjer allerede i Mo i Rana og vi har derfor et godt utgangspunkt for videreutvikling av denne industrien.

Vi har veldig mange flere industrier som har et stort potensial her i fylket som ikke er nevnt her, men som man kan videre bygge på disse industriene. Det vil være fylkets oppgave å samarbeide med næringslivet for å finne de beste mulighetene

En av disse mulighetene vil være boligsituasjonen flere steder i fylket. Nordland er et fylke med flott natur som hjelper på i en ellers stressende hverdag. men nå er det ikke nok for at folk blir værende i fylke.

En måte å få folk til å ønske å bo i Nordland kan være å se på mulighetene for rimeligere boliger. For å få til dette kan kommunene kjøpe opp boliger får å ha kontroll over prisene. Det samme gjelder for studentboliger, sørg for at prisene er overkommelige for studentene slik at de velger å ta studietiden sin i Nordland. Da vil det også være stor sannsynlighet for at de blir værende også etter studietiden. Kommunene

Kommunene bør også ta mer ansvar for boligbyggingen slik at det kan bygges rimeligere boliger som vanlige folk får råd til. En viss mengde av boliger som bygges bør være av den rimelige sorten.

Avslutning: Dette er våre tanker på hva vi kan gjøre for å snu på denne utviklingen vi står overfor de kommende årene. det er vår jobb som ungdomspolitikere og kommende representanter for fylket og gjøre det vi kan for at Nordland fylke blir en flott og attraktiv plass å bosette seg.

AN har bedt flere ungdomspolitikere fortelle hvordan de ser på fraflyttingen fra landsdelen. Tidligere har Mats Moen Mareliussen, politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Nordland kommet med sine betraktninger (papiravisen 15. juli) og Felicia Skreslett-Smalsundmo, Politisk nestleder i Nordland Senterungdom skrev Det er enklere å stoppe et tog enn å snu det (papiravisen 19. juli.