Under innflygingen til Bodø så de noe som hang fra flyets haleparti

Under innflygingen til Bodø Lufthavn oppdaget fartøysjefen piggtråden som hadde skåret seg inn i høydestabilisatoren.