Gå til sidens hovedinnhold

Umusikalske påstander fra Børre Arntzen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Børre Arntzen kommenterer i Avisa Nordland planene for utbygging av Bodø domkirke, og leverer i den forbindelse påstander og personlige meninger som fortjener et tilsvar. Det er fristende å gi Arntzen rett i den innledende påstanden: Det er så mye feil med dette at jeg ikke helt vet hvor jeg skal starte.

For det første: Våre kirkebygg er ikke en slags private klubbhus. Kirken forvalter en viktig del av landets historie og kulturarv. Det er ikke mulig å forstå Norge og vår historie uten å ta med den rollen tro og religion har spilt i befolkningen. Fortsatt er dette en verdi for majoriteten av befolkningen. Statistikken forteller at omkring 5,4 millioner deltar på gudstjeneste i Norge løpet av året. Ingen fotballserie eller kulturell aktivitet er i nærheten av slike tall.

For det andre: Grunnloven §16 definerer Den norske Kirke som landets folkekirke og slår fast at den skal finansieres ved offentlige midler. Stortinget har i år behandlet ny tros- og livssynslov. Her understrekes det at «Religion og tro har utvilsomt en stor, samfunnsskapende kraft». Det skaper fellesskap og er «lim» i samfunnet. Den slår også fast at det er et offentlig økonomisk ansvar, delt mellom stat og kommune, å finansiere tros- og livssynssamfunn.

Les også

Det er så mye feil med dette at jeg ikke helt vet hvor jeg skal starte

For det tredje: Bodø domkirke er fredet etter kulturminneloven av Riksantikvaren på grunn av sine arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter. Den er byens viktigste bygg fra gjenreisningsarkitekturen etter 2.verdenskrig. Forvaltningen av dette er et ansvar som påligger både kirkelige og kommunale myndigheter.

For det fjerde: Bodø domkirke har gjennom sine vel 60 år vist at vi bygger kultur i Bodø. Vi har under normale tider 150 barn og unge som får ukentlig sangopplæring og utallige konsertopplevelser på høyt faglig og kunstnerisk nivå. Høyskoler og konservatorier har i mange år blitt tilført talentfulle ungdommer til musikkutdanning, som har sin grunnopplæring fra Bodø domkirke.

For det femte: I normale år har vi mellom 20.000 og 30.000 mennesker innom på konserter, gudstjenester og kirkelige handlinger i domkirken, bortimot halvparten bare i løpet av desember måned. I tillegg tar vi imot den daglige strømmen av turister som ønsker å se og oppleve byens domkirke.

Er ikke domkirken stor nok, spør Arntzen? Saken er at mye av det som var greit nok i 1956, tilfredsstiller ikke dagens krav til HMS, universell utforming, hygienekrav med mere. Nå ruster vi oss for et ekstra viktig kulturår, og vi må dessuten tenke framover mot en økt befolkning utover Bodøhalvøya. Domkirken ligger greit til for å være kirke også for en ny bydel her.

Så har Bodøs utmerkede politikere mange utfordringer med å sortere ønskelister og budsjett i disse dager. De skal forvalte flere milliarder som skal investeres de neste årene. Her fremmer Bodø domkirke sine behov, vel vitende om det offentlige ansvar for å finansiere også denne delen av samfunnslivet i byen. Vi har fått uvurderlig drahjelp fra næringslivet i innledende fase. Men det er et kommunalt ansvar å bruke de store pengene, og noen av dem for å ivareta Bodø domkirke som tros- og kulturbærer i byen vår.

Kommentarer til denne saken