Det hele startet torsdag da russen fikk flyttet campen sin fra Soløyvannet til Langstranda. Fredag startet jobben med å frakte bussene til den nye lokasjonen.

Det skulle vise seg å være enklere sagt enn gjort.

Må ha dispensasjon

Vanligvis har Bodø Bilberging. med Jan Robert Want i spissen tatt seg av tauing av russebussene med sine bergingsbiler.

Etter en sjekk med regelverket kom det imidlertid fram at en slik flytting er ulovlig.

Kommunikasjonsrådgiver Tor Einar Schøning i Statens vegvesen sier at bergingsbiler egentlig ikke skal brukes til denne typen transport.

– Man må bruke en unntaksparagraf. Det er fordi bergingsbil med buss bakpå overstiger tillat vogntoglengde i Norge. Det er snakk om både lengde og vekt. Derfor må man ha særlig tungtveiende grunner for å tillate det. Skal man gjøre det må man argumentere med tungtveiende grunner dersom paragrafen skal kunne brukes.

For at så skal skje må Bodø kommune gi sin velsignelse til Bodø Bilberging.

Denne må legges ved en søknad som sendes fra selskapet til Statens vegvesen.

– Kommunen er lovlig sent på banen, men det er så viktig at vi må få det til. Russen har ikke fått feiret på et par år og da gjør vi kan for å få det til, sier Schøning.

Frustrert

Like etter klokken 16:00 fredag var AN i kontakt med rådgiver i Bodø kommune, Tom Forsmo. Da sa han at ting var i ferd med å løse seg.

– Vanligvis kan ikke bergingsbiler drive med transport av busser. De skal berge biler. Derfor må egentlig russebusser fraktes med semitrailer. Vi var ikke klar over denne regelen. Derfor ble det søkt om dispensasjon lovlig sent. Nå er det imidlertid gjort. Dermed ser det ut som ting ordner seg.

At en slik dispensasjon ikke er sendt, begrunner Forsmo med at ting har skuret og gått i tidligere år.

– Vi var rett og slett ikke klar over at bergingsbiler ikke hadde lov. Derfor har vi nå søkt om dispensasjon. Transport av russebusser foregår på en litt annen måte enn ellers, sier Forsmo.

Dermed har kommunen nå gitt grønt lys til Bodø Bilberging, som legger ved kommunens ja til sin søknad til Statens vegvesen.

Da AN snakket med Jan Robert Want tidligere fredag, beskrev han situasjonen som tragisk.

– Vi har gjort det vi kan, men dessverre ikke funnet en løsning. Vi får heller ingen dispensasjon fra veivesenet. Bussene kan taues når det er samfunnskritisk, som til et verksted, men ikke til en russecamp.

Klokken 18:15 får AN opplyst at den nødvendige søknaden fra Bodø kommune er sendt, og at Statens vegvesen nå venter på en formell søknad fra Bodø Bilberging og Want.

– Ring meg om en halvtime, sier Want når AN slår på tråden.

Ordnet seg

Klokken 19:30 melder Want at alt er i orden og at alle søknadene er innvilget.

– Det ordnet seg heldigvis. Politiet, veivesenet og Bodø kommune har gjort en fenomenal jobb for å få dette til.

Allerede lørdag morgen starter jobben med å frakte bussene til Langstranda.

– Da frakter vi 8–10 busser oppover, sier han.

Politiet setter pris på at russen får inn sine busser på campen. De stiller med ledebiler for å ivareta trafikksikkerheten:

- Vi er løsningsorienterte. Alle må forholde seg til regler, lover og forskrifter, så vi skal bistå med ledsagerbiler for å oppfylle dispensasjonen. Vi forholder oss til gjeldende regler til Statens vegvesen, som hadde har ei positiv behandling av søknaden nå sist. Nå har vi fått ei løsning for russen sin del og det er viktig, sier trafikkkoordinator på Bodø politistasjon, Tom Johansen.

I overkant

AN var på plass i russecampen på Langstranda tidligere fredag. Der støtte vi på Oliver Karlsen, som er en del av russegruppa More to Life. Han er også en del av russestyret i Bodø.

– Det startet for to dager siden med at vi ikke fikk ha bussene på Bestemorenga likevel grunnet begrensninger fra Vegvesenet. Så har flere fått beskjed fra bilbergingsselskaper nå om at det ikke er mulig å taue bussene på veien, og at vi dermed må frakte bussene med en semitrailer.

– Det koster i overkant mye, sa Karlsen og understrekte at situasjonen er svært usikker idet han pratet med AN.