For å studere til lærer må man nå ha karakter tre eller bedre i matematikk og norsk fra videregående skole. Likevel er var det én av fire på grunnskolelærerutdanningen for første til sjuende trinn som ikke besto matematikkeksamen.

– En viss stryk i matte har det vært lenge. Men årets stryk er faktisk litt lavere enn det var i den gamle allmennlærerutdanningen, sier rådgiver Gisle Pettersen på Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland (UiN).

Verre i Oslo

Det er en trøst – om enn fatttig – at tallene er verre andre steder. På landets største lærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus strøk fire av ti av førsteårs lærerstudenter i matematikk i vår.

– Der er det vanskeligere å komme inn på studiet enn i Bodø. Likevel er strykprosenten høyere. Betyr det at dere er for snille i sensuren, Gisle Pettersen?

– Det tror jeg ikke. Det er vanskelig å si hva forskjellen skyldes, sier Pettersen.

Strykprosenten i matematikk på grunnskolelærerutdanningen for femte til tiende trinn er på bare fire prosent i Bodø. Men disse studentene velger mattefaget, det er ikke obligatorisk som for studentene på utdanningen for første til sjuende trinn.

– Derfor er den lave strykprosentene ikke overraskende, sier Gisle Pettersen.

Fra neste år må de som vil bli lærere ha minst karakteren fire i matematikk fra videregående skole. Da vil trolig strykprosenten gå ned. Men det vil nok også tallet på kvalifiserte søkere.

Null kvalifiserte

Da Universitetet i Nordland foretok en beregning for noen år siden, viste resultatet at de ville stå igjen med null lærerstudenter ved et karakterkrav på fire.

– Dette var basert på søkergrunnlaget det året. Vi må regne med nedgang neste år, men håper den blir midlertidig, sier Gisle Pettersen, som setter sin lit til at de som ønsker å bli lærere, jobber godt på videregående slik at de klarer karakterkravet.