Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag fusjoneres fra nyttår.

I styremøter i Stjørdal onsdag formiddag ble fusjonen vedtatt.

Det betyr at det nye universitetet får rundt 11000 studenter og 1100 ansatte.

Det har vært sterk uro rundt fusjonen fra nordtrøndernes side. Særlig på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen er det en oppfatning av at de har fått lite uttelling i forhandlingene mellom institusjonene. Senest i går gikk professor Ottar Bjerkeset på Høgskolen i Nord-Trøndelag ut og sa at den felles plattformen som fusjonen bygger på for mange framstår som «en flyktningbåt i Middelhavet på mer eller mindre tilfeldig drift nordover».

Flere fagforeninger har ment at fusjonsprosessen har gått for fort og at man burde hatt mer tid til forhandlinger.

Men styret ved institusjonen har altså vedtatt fusjonen.

Fusjonen mellom Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland er allerede vedtatt, og det er et fellesstyre for de to institusjonene, samt styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag, som har styremøter i dag.

Også rektor for den nye institusjonen skal styrebehandles i dag.

Fusjonen ble vedtatt med 12 mot 1 styrestemmer i Nordland og åtte mot tre i Nord-Trøndelag.

Det nye universitetet – som ikke har fått navn ennå – vil være spredt på ti studiesteder/campuser, fire i Nord-Trøndelag og seks i Nordland.