Tre i ledelsen på Universitetet i Nordland ønsker å overta som rektor.

Tirsdag ble søkerlista til rektorjobben klar. Tre av de fem søkerne jobber på universitetet i dag.

Dette er professor Asbjørn Røiseland på Fakultet for samfunnsvitenskap, dekan Reid Hole på Fakultet for biovitenskap og akvakultur og dekan Bjørn Olsen på Handelshøgskolen i Bodø.

De to andre er post-DOC. Ernst Ivan Thomassen som jobber ved UiT Norges arktiske universitet og tidligere adm.dir. ved Norges Handelshøyskole, Ole Hope.

– Jeg er godt fornøyd med søkerlisten og tror vi skal finne en dyktig rektor blant disse, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

– Savner du kvinner blant søkerne?

– Det hadde vært en fordel med kvinner også, men jeg er mest opptatt av at det er gode søkere. Det er flott at det både er eksterne søkere og interne med ambisjoner, sier Moe Skarstein. Et innstillingsutvalg skal komme med innstilling til styret med sikte på å ha ny rektor på plass fra årsskiftet.

Dagens rektor, Pål Pedersen, har vært rektor i snart åtte og et halvt år.

Da han søkte jobben i 2007, var det to på søkerlista. Da hans første åremålsperiode gikk ut i 2011, var han den eneste som søkte.

Den nye rektoren blir sjef for en større institusjon enn dagens universitet. Fra nyttår fusjoneres UiN med Høgskolen i Nesna og etter all sannsynlighet også med Høgskolen i Nord-Trøndelag.