- Det er ikke alltid automatikk i at en fusjon samlet sett bidrar til bedre kvalitet, sier direktør Terje Mørland i Nokut.

I verste fall kan Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) konkludere med at institusjonen mister universitetsstatusen.

– Muligheten ligger der hele tiden, men vi er ikke der nå. I første omgang vil vi ha en dialog med de tre institusjonene og høre deres planer for hvordan de tenker å bygge opp kvaliteten, sier avdelingsdirektør Øystein Lund i Nokut.

Skiller seg ut

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) akkrediterer høgskoler som ønsker å bli universitet, og skal også se til at eksisterende universieteter holder de faglige standardene som er fastsatt for et universitet.  

Nå setter Nokut i gang en tilsynsprosess med det kommende Nord universitet, som fra 1. januar 2016 omfatter Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Det nye Nord universitet skiller seg ut fra de andre universitetsfusjonene.

Sammenligner

NTNU og UiT – Norges arktiske universitet er begge veletablerte brede universiteter som fusjonerer med mindre høgskoler.

- Men for Nord universitet skjer fusjonen ut fra ett av Norges nyeste og minste universiteter, samtidig som de to høgskolene som inngår i fusjonen i dette tilfellet er like store som universitetet. Det krever ekstra oppmerksomhet, ifølge Nokut.

I løpet av et par uker setter de i gang tilsynsprosessen for å sjekke om det nye universitetet holder mål.

- Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenliknbare universiteter innenfor disse områdene. Forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjoner er områder som i særlig grad skiller universitetene fra høgskolene. Vi vil derfor allerede nå opprette en dialog med de tre institusjonene som skal fusjonere 1. januar. Samtidig som vi utvider kartleggingen vår, vil vi etterspørre om det foreligger klare og realistiske planer ved det nye universitetet for å styrke disse områdene, sier Nokuts direktør Terje Mørland.

Ikke bekymret

Rektor Pål Pedersen på Universitetet i Nordland er ikke redd for at Nord universitet ikke skal nå opp i kvalitet og dermed mister universitetsstatusen.

- Vi har vurdert at det skal være tilfredsstillende, og det er jeg nesten sikker på at det er.  I det arbeidet vi har gjort, har vi hatt søkelys på de forholdene Nokut nevner. Vi har hatt en positiv utvikling fram til Universitetet i Nordland, og også etterpå. Nå blir det viktig å sørge for at utvikle kompetansebasen på de andre to institusjonene i samme retning.

Den samlede kompetansen vil gå ned i og med fusjonen. Pedersen sier at de som ønsker å  ta doktorgrad skal få mulighet til det.

- Vil det  bli krav om doktorgrad ved alle nyansettelser?

- Det er en diskusjon som har gått i universitets- og høgskolesektoren. Jeg vil ikke si at det blir et absolutt krav, men det blir viktig å hente på øverste hylle, sier Pål Pedersen.