Utenriksdepartementet har bevilget ytterligere midler til Universitetet i Nordlands MARPART-prosjekt rettet mot maritim beredskap i nordområdene.  Med støtte fra Nordland fylkeskommunes DA-midler og midler fra tretten universitet i seks land har satsingen en økonomisk ramme på 19 millioner kroner. 

Arbeidet har fokus på maritimt kriseberedskap og samvirke over landegrensene i nord og inkluderer fagmiljø i Norge, Russland, Grønland, Island, Danmark og Sverige.  Arbeidet ledes fra Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

-Det er gledelig at Utenriksdepartementet setter pris på det arbeidet vi gjør knyttet til beredskapsledelse, samvirke og kompetanseoverføring i nordområdene», sier prosjektleder, professor Odd Jarl Borch ved Universitetet i Nordland i en pressemelding.

Borch fremhever den rolle som Nordland fylkeskommune har spilt når det gjelder å initiere denne type arbeide og bidra til å løfte dette opp på et nasjonalt nivå. 

-Nordland fylkeskommune har sammen med næringsaktørene og beredskapsapparatet i regionen bidratt svært innovativt og delt sitt nettverk med oss både nasjonalt og internasjonalt, sier Borch. 

Arbeidet vil pågå fram til 2018, og rundt 20 forskere er involvert i arbeidet, som utføres i et tett samarbeid med det offentlige og private beredskapsapparatet i de respektive land.