Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen UiN igangsetter nå tre prosjekter med Utenriksdepartementet som finansieringspartner: Et verktøy som tar temperaturen på næringslivet, et grenseoverskridende samarbeid for bedre beredskap og dialog mellom fremtidens ledere i nord.

- Økt beredskap og bedre kobling mellom kunnskap, næring og forskning er avgjørende for å sikre en fortsatt positiv utvikling i nord. Utenriksdepartementet (UD) ønsker å bidra til dette gjennom å støtte flere strategiske prosjekter på disse områdene, sier statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Hattrem omtalte bevilgningene til de tre prosjektene under konferansen Agenda Nord-Norge i Bodø mandag formiddag og utdypet departementets forventninger under møter ved Universitetet senere mandag.

- Demonstrerer vilje

Direktør Frode Mellemvik ved Nordområdsenteret, Handelshøgskolen UiN er glad for at Utenriksdepartementet bidrar til prosjekter som setter nordområdene bedre i stand til å møte nye utfordringer.

- Regjeringen uttaler at kunnskapsutvikling er nøkkelen for å lykkes med verdiskaping og næringsutvikling i nordområdene. Bevilgningen til våre prosjekter demonstrerer en vilje bak disse formuleringene, sier Mellemvik.

  • Prosjektet Business Index North (BIN) skal være et termometer for den økonomiske virksomheten i nordområdene sirkumpolart. Målet er å beskrive, identifisere muligheter, endringer og utfordringer i den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen. For næringslivet i de norske nordområdene vil prosjektet bety nærhet til strategisk viktig kunnskap for utvikling.
  • Prosjektet Joint task force management in High North emergency response (Marpart2-Man) skal lede til en mer effektiv opplæring og utdannelse av nøkkelpersonell i de nasjonale beredskapssystemene i nord. Prosjektet skal skape tette nettverk mellom utdannelsesinstitusjoner i fem land, konsepter for beste praksis og effektive grenseoverskridende øvelser.
  • Prosjektet High North Business Knowledge (NORTHBIK) skal bidra til at fremtidens ledere - unge fra næringsliv, forvaltning og politikk og studenter - har gode kunnskaper om næringslivets muligheter. Prosjektet skal gi økt oppmerksomhet om næringslivets muligheter og utfordringer og økt interesse for utvikling av kunnskap og grenseoverskridende praktisk og gjensidig samarbeid.

Utenriksdepartementet har til sammen gitt tilsagn om drøyt 14 millioner kroner til de tre prosjektene, fordelt på tre år. Prosjektene forutsetter lokal medfinansiering.

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen UiN er et nasjonalt senter for forskning, utdannelse og formidling om næringsliv, politikk og verdiskaping i nordområdene.