Torsdag 19. november er det fem år siden Kongen i statsråd vedtok at Nordland skulle få sitt eget universitet.

Det formelle var med det på plass, og Universitetet i Nordland var en realitet fra januar  2011.  Mer enn ti års innsats for universitetsstatus var kronet med hell. Torsdag danner dette ramma rundt akademisk årsfest, som arrangeres for ansatte, studenter og inviterte gjester. Faste innslag på akademisk årsfest er presentasjon og diplomer til nye doktorer og utdeling av priser.

- I år er det naturlig å vie mye av velkomsttalen til et tilbakeblikk, også med tanke på at det nye Nord universitet som er en realitet fra nyttår, sier rektor Pål A. Pedersen i en pressemelding.

- Helt siden Universitetet i Nordland ble vedtatt i november 2010 har vi utviklet og styrket oss akademisk langs mange dimensjoner, sier Pedersen og fortsetter:

- Søkningen til våre studier har vokst med mer enn femti prosent, og vi tar opp og uteksaminerer flere studenter på alle nivå, ikke minst på master- og PhD-nivå. Vi har styrket vår innsats på Helgeland og i Vesterålen, og vi vinner fram i enda større utstrekning om konkurranseutsatte forskningsmidler i inn- og utland.

Pedersen gleder seg også over ekspansjonen:

- Vi har også gjort store framskritt ved å heve den gjennomsnittlige kompetansen blant våre vitenskapelige ansatte, noe vi regner med vil gi seg utslag i ytterlige økning og kvalitetsheving i forskning og utdanning i åra som kommer. Vi er også glad for at vi fra nyttår vokser som institusjon ved at vi får med oss Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i det viktige akademiske arbeidet som skal gjøres i regionene mellom Tromsø i nord og Trondheim i sør, sier Pedersen som tror fusjonen vil åpne mange nye muligheter.

- Den fusjonerte institusjonen, som har fått navnet Nord universitet, vil videreføre de faglige satsingene innenfor våre profiler blå vekst, innovasjon og entreprenørskap, samt velferd, og fortsette å ta internasjonale og nasjonale posisjoner innenfor disse tematiske satsingsområdene. Fusjonen vil samtidig gi muligheter for utvikling av nye, spennende fagsatsinger i utdanning og forskning, sier rektor Pål A. Pedersen.