«For mange fremstår nok den såkalte «plattformen» heller som en flyktningebåt i Middelhavet på mer eller mindre tilfeldig drift nordover.»

Professor Ottar Bjerkeset ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) legger bredsiden til mot dem som har forhandlet fram fusjonsplattformen med Universitetet i Nordland.

- Uredelig

I et åpent brev til HiNT publisert i avisa Innherred i dag sier han:

«Dette er ikke bare uredelig, det er også et uhyre dårlig forhandlingsresultat».

Universitetet i Nordland har allerede fusjonert med Høgskolen i Nesna. I morgen er fellesstyret for disse to institusjonene, og styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, invitert til å vedta fusjon også mellom disse, fra 1. januar 2016.

Misnøye

Ved HiNT er det stor misnøye med forhandlingsresultatet som ligger til grunn for fusjonen. Det kom blant annet til uttrykk i forhandlingsmøtet med fagforeningene på HiNT i går.

Bjerkeset er professor ved helsefag på høgskolen. Han mener at de som har forhandlet ikke har fulgt opp udiskutable krav som styret i HiNT la til grunn da et knapt flertall i styret anbefalte å gå i fusjonsforhandlinger, skriver Innherred.

I sitt møte 25. juni la styret til grunn at det skulle etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig ledelse legges til HiNT. Dette gjenspeiles ikke i plattformen.

Ofret helsefag

Ottar Bjerkeset mener ledelsen ved HiNT har ofret helsefag i forhandlingene og stiller spørsmål ved om HiNT vil kunne oppfylle de kravene som stilles for at lærerutdanningene kan ledes fra Nord-Trøndelag.

«Det virker som forhandlingskortet ble kastet tidlig i prosessen, i tillegg har nok motstanden vært større enn forventet fra de akademisk mer erfarne storebrødrene i nord», skriver Bjerkeset i leserbrevet i Innherred.

Han påpeker at det meste av forhandlinger har skjedd uten dekanene.

«Forglemmelse eller hersketeknikk?» Antakelig var uenigheten mellom dekanene for stor til at man ville ha dem med. Det ville jo forlenget prosessen».

- Syltynn

Bjerkeset skriver at ansatte skjønner at HiNT må fusjonere for å bli mer robust og konkurransedyktig.

«Men dette forhandlingsresultatet reiser ubehagelige spørsmål om hvem denne fusjonen egentlig tjener, hvor raskt fusjonen bør gjennomføres og ikke minst hva man i det hele tatt har oppnådd.

Argumentasjonen for at fusjonen skal skje fra 1 januar er mildt sagt syltynn: «av hensyn til posisjonering av det nye universitetet i et nasjonalt UH-landskap». En slik begrunnelse fortjener ikke akkurat blålys og sirener, slik forhandlerne vil ha oss til å tro.»