Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabelt i Steigen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Styret i Helseforetaket Nordlandssykehuset v/ Styreleder Odd Roger Enoksen.

Vi har blitt kjent med forslaget om å fjerne en av fire ambulanser i område 3, Steigen og Hamarøy. Et slikt forslag vekker forståelig nok både harme, fortvilelse og utrygghet hos befolkningen i begge kommunene.

Vi har forståelse for at Helseforetaket står i en presset økonomisk situasjon, men vi ikke kan godta at sikkerhetsnettet vårt brukes som salderingspost.

Når vi vet at dagens modell, med anbefalt normtid på 25 min respons i områder som Nord-Salten, allerede er vanskelig å oppfylle, er det helt uforståelig at det foreslås en løsning som vil øke responstiden vesentlig i enkelte tilfeller. Forslaget som ligger på bordet vil i de tilfeller der den ene ambulansen i Steigen allerede er på vei til Bodø gi en utrykningstid på over en time for den bilen som står på Hamarøy og som skal praktisere som bil nummer to. Når slike situasjoner oppstår vil også beredskap på Hamarøy svekkes betraktelig. Merk at vi bruker NÅR og ikke HVIS, for dette kommer til å skje. Og det kommer til å skje flere ganger. Vel er vi gode å både planlegge og stå i kø i Nord-Salten, men verken fødsel, hjerneslag eller bilulykker er scenarier vi kan planlegge for. Og alvorlig sykdom spør ikke om tidspunktet passer.

Nord-Salten strekker seg over et areal på vel 2000 kvadratkilometer med over 5000 innbyggere, det bor folk og utøves næringsvirksomhet i hele regionen fra sentrale områder til de ytterste ytterpunkter. Vi har for tiden «fødsels-boom» i hele regionen, vi sysselsetter svært mange i såkalte høyrisiko-yrker, andel eldre innbyggere ( og dermed større risiko for alvorlig og akutt sykdom ) er høy og vi har en ulykkesbelastet strekning av E6 gjennom Hamarøy. Vi bor i en region som har en av landets lengste avstand til nærmeste sykehus med en kjøretid på opptil tre timer. Da sier det seg selv at vi kan ikke basere vår beredskap på flaks eller uflaks, om hvorvidt det finnes tilgjengelig hjelp når vi trenger det eller om vi må trekke kølapp når uhellet er ute.

Strukturelle endringer som medfører en slik betydelig reduksjon av beredskap, skissert i forslaget, bør nøye utredes før de iverksettes. De involverte bør få bred og reell medvirkning når risikovurderinger gjøres og beslutninger bør tas på faglig dokumentert grunnlag.

Vi ber styret om ikke å foreta et vedtak på en dårlig og lite gjennomarbeidet hasteløsning. Det holder ikke for oss å argumentere med at dette er midlertidig inntil forsvarlige utredninger er gjort i løpet av 2022, vår beredskap kan ikke settes på vent. Vi krever at ambulansetjenesten i Nord-Salten får bestå med fire ambulanser og at stasjonsvaktordning i Steigen opprettholdes og videreføres.

Når budsjett og økonomi settes opp mot faren for tap av liv og helse, bør det ikke eksistere tvil om hvilke faktorer som skal veie tyngst. Verken i Steigen og Hamarøy, ei heller i Bodø og på Fauske!

Kommentarer til denne saken