Fredag valgte et flertall av delegatene på nominasjonsmøtet i Nordland Fremskrittsparti Dagfinn Olsen som ny listetopp foran stortingsvalget. Olsen vant en kampvotering mot sittende stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg.

Det er slikt som skjer i nominasjonsprosesser, men det vakte oppsikt da det dagen etter ble kjent at Frps sentrale organisasjonsutvalg har åpnet sak mot Olsen etter flere varsler mot ham, varsler som skal komme fra flere medlemmer av Frp.

Dette skal styret i Nordland Frp ha blitt informert om i forkant av nominasjonsmøtet, men de valgte ifølge NRK ikke å informere verken nominasjonskomiteen eller nominasjonsmøtet om varslene.

Dette er i beste fall en svært uryddig organisasjonspraksis, ikke minst ettersom lederen for styret i Nordland Frp er Olsen selv.

Dagfinn Olsen kaller det som skjedde i forkant av nominasjonsmøtet et «lyskespark», og mener det er et uttrykk for urent spill for å stoppe hans nominasjon.

Det kan godt være tilfelle, men det er verken opp til Olsen eller styret i Nordland Frp å avgjøre det. Dette må det være helt opp til nominasjonsmøtet å avgjøre.

De trenger derfor å få vite om varslene, og så må de avgjøre om dette er reelle varsler, eller ledd i en maktkamp.

Å holde den informasjonen skjult til etter at nominasjonen er gjort er er svært uheldig, både for Nordland Frp og for Dagfinn Olsen.

Her er det lett å si seg enig med Nordland Frps nestor og mangeårige stortingsrepresentant Kenneth Svendsen, som har ekstremt lang organisatorisk erfaring: Styret i Nordland Frp burde ikke bare ha informert nominasjonskomiteen, de har en plikt til det.

I en nominasjonsprosess intervjues alle kandidatene for å kartlegge om det er noe som kan skade partiet, sier han til NRK. Da er det ikke god organisasjonskultur å holde et slikt brev hemmelig. Spesielt ikke hvis det kan ha betydning for utfallet.

Nå vet ingen hva som er realitetene i varslene, men vi vet at de er alvorlige nok til at Frp sentralt har åpnet sak. Alle er uskyldige til det motsatte er bevist, men skulle varslene føre til at Olsen dømmes for å ha overtrådt partiets retningslinjer, er det alvorlig for ham.

Da Ap i fjor slo fast at Nordlands naturlige toppkandidat Eirik Sivertsen hadde brutt partiets indre etiske regler trakk han seg umiddelbart fra nominasjonsprosessen. Dagfinn Olsen har neppe noe annet valg han heller skulle Frp sentralt finne at han har begått grove brudd mot deres etiske retningslinjer.

Det kan i så tilfelle svekke Frp sterkt foran valget, ettersom den naturlige erstatteren Kjell Børge Freiberg har trukket seg.

Da vil styret i Nordland Frp ha skutt både seg selv og partiet i foten med måten de behandlet denne saken på.