Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabel lukkethet fra Iris Salten

Millionavtaler gjort i lukkede rom og holdt skjult for offentligheten hørte ikke hjemme i et demokrati.

AN på lederplass

Forrige fredag gikk toppsjefen i Iris Salten, Leif Magne Hjelseng, av på dagen. En ferdigforhandlet sluttavtale ga Hjelseng etterlønn i 20 måneder, pensjonsopptjening, forsikring, og feriepenger.

I tillegg dekker Iris Salten en utdanningskompensasjon på 150.000 kroner for Hjelseng. Det er ikke angitt noen økonomisk ramme for sluttpakken, men summen ligger sannsynligvis rundt 2,1 millioner.

Avtalen ga også Hjelseng sju dager på å rydde kontoret, levere tilbake dokumenter, pc og telefon samt slette privat e-post. Deretter vil alle bånd mellom Iris Salten og deres direktør gjennom 14 år være brutt.

Dette er omtrent det offentligheten har fått vite om avgangen. Verken Iris´ styre, eiere eller Hjelseng selv har ønsket å kommentere det alle lurer på: Hvorfor en så brå avgang? Det er høyst uvanlig at en toppleder går på dagen, og at han får med seg en så feit sluttpakke.

Størrelsen på sluttpakken alene antyder at Hjelseng ikke gikk frivillig, samt at ledelsen i Iris Salten så det som viktig at han gikk av raskt. Resten blir spekulasjoner. AN har bedt om innsyn i bakgrunnen for avgangen, men har fått nei med henvisning til taushetsplikt vedrørende ansattes personlige forhold.

Dette ville under normale forhold vært en relevant innvending mot åpenhet. Men Iris Salten er ikke et hvilket som helst selskap, og dette er ingen «normal» sluttpakke. Iris Salten IKS er 100 prosent eid av kommunene i Salten. Det vil i praksis si at det er eid av deg og meg. I tillegg kommer hovedtyngden av selskapets inntekter fra den renovasjonsavgift du og jeg betaler.

Når så store offentlige midler brukes på å bli kvitt en toppleder har de som betaler regninga krav på å få vite hvorfor. Avtaler gjort i lukkede rom og holdt skjult for offentligheten hører ikke hjemme i et demokrati. AN har derfor klaget inn avslaget på innsyn, og ber om at det åpnes for at Iris kan frigi en sladdet versjon av dokumentene, der personlige detaljer fjernes, men bakgrunnen for sluttpakken kommer fram.

ANs motiver for å ønske åpenhet om denne saken handler ikke om å skulle «ta» verken Leif Magne Hjelseng eller Iris Salten. De personlige opplysninger som ikke angår Hjelsengs avgang bør faktisk sladdes, de angår ikke offentligheten. I avslaget hevder Iris Salten at det ikke er mulig uten å gi et skjevt bilde av saken. Det har AN også bedt Fylkesmannen vurdere.

Denne type heleide, offentlige virksomheter, forvalter skattebetalernes penger i likes stor grad som kommuner og fylker, og bør være like åpne. Det er ikke Iris Salten her, og det bidrar til økte spekulasjoner rundt det som har skjedd. De som på sikt vil tape mest på det, er Iris Salten selv.

Kommentarer til denne saken