Tre avvik hos oppdretter

Landbase: Ellingsen Seafood har en landbase på Drag. Der er det lagret en god del avfall som kan bidra til forurensing.

Landbase: Ellingsen Seafood har en landbase på Drag. Der er det lagret en god del avfall som kan bidra til forurensing.

Det ble registrert tre avvik da Fylkesmannen i mai foretok inspeksjon ved Ellingsen Seafood AS avdeling i Tysfjord.

DEL

Inspeksjonene skjedde på lokalitetene Rahkasluokta, Salaluokta og Bjørkvik. Det ble registrert at avfall stedvis blir lagret slik at det medfører fare for forurensning. Ved landbasen på Drag kai var det lagret en god del avfall som kunne bli spredt med vind eller kunne lekke ut til grunnen.

Bedriften mangler dokumenterte rutiner for bytte til mer helse- og miljøvennlige kjemikalier eller metoder.

Bedriften mangler også rutiner for å ta vare på avkapp av tauverk i forbindelse med notskifte og lignende.

Ellingsen Seafood AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten fra Fylkesmannen.

Bedriften må innen 4. juli sende en skriftlig redegjørelse om hvordan avvik er rettet.

Artikkeltags