Mener planlagt oppdrettsanlegg ikke er landbasert

Er det planlagte landbasert oppdrettsanlegg på Helland i Tysfjord likevel ikke landbasert?