Håper utbyggingen vil gi 10-15 nye arbeidsplasser

Det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord har store utbyggingsplaner fram mot 25-årsjubileet i 2020.