– Det blir et variert program med både unge og eldre som viktige målgrupper.

– Vi er spesielt glad for at årets taler er stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp). Siv Mossleth er fra Saltdal og hun har som mangeårig politiker vært opptatt av kvinners rettigheter og muligheter. Ettersom hun har aner fra Musken i Tysfjord er hun akkurat den rette fordi kvinner og Musken er sentrale i årets feiring, sier seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen på Árran lulesamiske senter.

Kraftfullt og konfronterende

Nissunfábmo/Kvinnekraft er temaet i årets utstilling «Interruptions/Friksjoner».

– Den viser kraftfulle og konfronterende portretter av 17 samiske kvinner fra svensk side av Sábme, om deres fortellinger, livssituasjon, drømmer og kulturelle arv. Den er laget av kunstnerduoen Cooper & Gorfer, sier Mikkelsen.

I løpet av feiringen blir det møte med flere kvinner som har det til felles at de alle har et nært forhold til Musken.

Kristin Green Johnsen forteller om hvordan kvinner står sammen for å lage nytt liv i bygda. «Muskenjentene» - et nettverk av kvinner fra Musken forteller om betydning av vennskap og samhold og om å hente styrke og støtte hos hverandre.

Publikum får også bli kjent med historiske helteskikkelser fra Musken; Stor-Gáddja og Smájlle-Petra, begge kvinner som gjorde en stor innsats under krigen.

Tradisjonsmat

- Sápmi Awards-vinner, reineier, entreprenør, filmkjendis og matkunstner Maret Ravdna Buljo lager samisk tradisjonsmat og vi får virkelig anledning å kjenne på «smaken av Sábme». Vi blir også nærmere kjent med Maret Ravdna og får høre om hennes vilje og pågangsmot for å ta vare på og videreføre samisk språk og kultur og om å være kvinne og tradisjonsbærer, forteller Anne Kalstad Mikkelsen.

Det blir også presentasjon  av eldre kvinner fra markasamisk område (Evenes og Skånland), og om de lukkede rom hvor kun kvinner tidligere hadde adgang; fortellinger om den første menstruasjon, svangerskap, fødsel og barneliv.

Samtale og debatt

Det blir også rom for samtale og debatt. «Finnes det en typisk samisk kvinne-/mannerolle, og hva forteller den?», er spørsmål som fire personer er utfordret til å besvare, med en påfølgende debatt.

-Jeg er stolt av kvinner fra Musken. Det er flere kvinner fra Hellemofjorden som har gjort en betydelig innsats, ikke bare i og for det samiske samfunnet. Noen har også bidratt i kampen for et fritt Norge. Noen av dem vil vi få høre om under feiringen på Árran. Samtidig vil jeg fremheve dagens unge kvinner i Musken, som jeg rett og slett beundrer. Måten de hegner om bygda og om folkene i bygda, motet og viljen til å kjempe mot urett og hvordan vennskap og samhold bidrar til å løfte både enkeltindivider og samfunn. –  Mån lav Måskek! / Jeg er en en muskenværing, sier Anne Kalstad Mikkelsen.