Drosjen til Ketil havarerte - nå frakter han de syke i traktorskuffa

I den lille bygda Musken i Tysfjord må en del syketransporter skje i en traktorskuff.