– Narvik bør overta samisk bokbuss

Debatt: Framtiden for samisk bokbuss debatteres.

Debatt: Framtiden for samisk bokbuss debatteres.

– Den samiske bokbussen bør overtas av og driftes av Narvik kommune fra 1. januar 2020.

DEL

Det foreslår politiker John Gunnar Skogvoll, SV, i Tysfjord. Bakgrunnen for utspillet er at Sametinget i september i fjor vedtok at driftstilskuddet til bokbussene avvikles fra 1. januar 2020. I tillegg ble det lagt fram en flertallsmerknad om at dersom bokbusseierne, som for eksempel Tysfjord kommune, ønsker å drive bokbussene videre, kan Sametingets eventuelle driftstilskudd ikke overstige 500.000 kroner for hver buss.

Til sammenligning viser Skogvoll til at Sametinget i 2019 gir driftsstøtte på 1,675 millioner kroner til dette tilbudet. Fra 1. januar 2020 opphører også Tysfjord som egen kommune.

På denne bakgrunn er det fare for framtiden for den lulesamiske bokbussen, som har vært i drift i mange år. Det var initiativ fra Tysfjord kommune i sin tid som gjorde at driften av bussen kom inn på statsbudsjettet. Senere ble dette endret til at Sametinget skulle bidra til å finansiere driften.

Skogvolls forslag innebærer blant annet at bussens profil og navn endres til «Samisk bokbuss», med målsetting å ivareta både det lulesamiske og det nordsamiske og at bussen blir administrativt underlagt biblioteksjefen i Narvik og lokalisert til bibliotekfilialen i Kjøpsvik.

Artikkeltags