PFU: AN har opptrådt kritikkverdig

Av

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

DEL

Klagen gjelder et leserinnlegg i Avisa Nordland (AN) om deling av Tysfjord kommune. I innlegget stod det at lukkede miljøer i små bygder har fått utvikle seg i kommunen, og at innavl er blitt et problem i disse miljøene. Formuleringen om innavl ble senere fjernet.

Innlegget forsvarte også fornorskningspolitikken overfor samer i Norge.

Klager er en privatperson fra Tysfjord kommune. Han mener at innlegget er rasistisk og stigmatiserende. Slik klager ser det, har AN publisert et leserinnlegg som uttrykker at samisk kultur og språk ikke har noen verdi.

Les hele uttalelsen her.

Avisa Nordland kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen innrømmer at formuleringen om innavl ikke burde vært publisert, og opplyser at den derfor ble fjernet under et døgn etter publisering. Resten av innlegget mener avisen var akseptabelt. AN legger vekt på at det skal være et stort rom for ytringer på meningsplass.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det skal være stor takhøyde i meningssjangeren. At et innlegg er støtende, medfører ikke automatisk brudd på god presseskikk.

Like fullt gjelder Vær Varsom-plakaten også for kommentarer og leserinnlegg. PFU reagerer på det påklagede leserinnlegget, og viser spesielt til formuleringen om innavl. PFU mener dette var en nedsettende ordbruk som i innleggets kontekst fremstod stigmatiserende. PFU viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, som sier at mediene skal vise respekt for folks etnisitet og unngå stigmatiserende begreper.

PFU merker seg at Avisa Nordland fjernet formuleringen så snart redaktøren ble klar over den. Utvalget mener imidlertid at dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Avisa Nordland har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 31. oktober 2018

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Hernæs,

Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim

Artikkeltags