Kommunen blir historie med historisk dårlig økonomi

Tysfjord kommune ser ut til å gå over i historien i 2020 med et akkumulert underskudd på rundt 64 millioner kroner og et kassakredittlån på cirka 90 millioner.