3,1 millioner til kaiprosjekt på Drag

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Tysfjord kommune om utbygging av infrastruktur på Drag.