Foreldre: – Bryter opplæringsloven

Foreldre til elever i samiskklassene ved Drag skole har varslet Fylkesmannen i Nordland om brudd på Opplæringsloven ved Drag skole.