Besøk fra russisk vennskapskommune

Orienterte: Konrad Sætra og Per Arne Rahka fra stiftelsen Tysfjord-Kirshi var for en tid tilbake i formannskapet i Hamarøy og orienterte om ønsket om at Hamarøy overtar vennskapssamarbeid.

Orienterte: Konrad Sætra og Per Arne Rahka fra stiftelsen Tysfjord-Kirshi var for en tid tilbake i formannskapet i Hamarøy og orienterte om ønsket om at Hamarøy overtar vennskapssamarbeid.

Stiftelsen Tysfjord/Russland får i tidsrommet fra 16. til 19. juni besøk fra Russland.

DEL

Besøket består av en delegasjon på tre personer fra Tysfjords russiske vennskapskommune, Kirishi.

Tysfjord har hatt en vennskapsavtale med Kirishi fra 1992. I de siste årene har det operative ansvaret for samarbeidet vært ivaretatt av stiftelsen Tysfjord/Russland.
Tysfjord kommune blir delt fra 1. januar 2020 og stiftelsen har ført samtaler med Hamarøy kommune med sikte på en eventuell overtakelse av vennskapsavtalen. Dette spørsmålet vil først bli avklart etter at kommunestyret for nye Hamarøy kommune er valgt.
Delegasjonen fra Russland som kommer til Nord-Salten består av personer; rådmann Konstantin Timofeev, Victoria Alexandrova, nestleder i administrasjonen og Galina Davidok, leder av finanskomiteen.

I løpet av besøket vil det bli avholdt møter med ordførerne i Tysfjord og Hamarøy. I tillegg vil en av dagene bli benyttet til sightseeing i Lofoten med blant annet besøk i nye Lofotodden nasjonalpark.

Artikkeltags