Tar store avgjørelser for nye Hamarøy denne uka

Viktige avgjørelser: Fellesnemnda for Nye Hamarøy består av fra Venstre May Valle, Venstre, Laid Harald Olsen, Sp, Rigmor Lien, Ap, Jan-Folke Sandnes, H, Heidi Kalvåg, H, og Filip Mikkelsen, H. De skal da store og viktige avgjørelser denne uka.

Viktige avgjørelser: Fellesnemnda for Nye Hamarøy består av fra Venstre May Valle, Venstre, Laid Harald Olsen, Sp, Rigmor Lien, Ap, Jan-Folke Sandnes, H, Heidi Kalvåg, H, og Filip Mikkelsen, H. De skal da store og viktige avgjørelser denne uka.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fellesnemnda for nye Hamarøy skal onsdag behandle en rekke saker av stor betydning for den nye kommunen.

DEL

Den største saken er uten tvil planene om å bygge nytt helsehus.

Fellesnemnda anbefaler at arbeidet med å utrede et framtidig helsehus i nye Hamarøy kommune igangsettes. I forprosjektet skal det planlegges innhold, finansiering og drift, og eventuelt andre forhold som vil være sentrale i forhold til realisering.

Det anbefales å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse Nord, Sametinget, og andre samarbeidspartnere om støtte til planene og økonomisk bidrag for gjennomføring av forprosjektet. Under forutsetning av at finansiering kommer på plass, foreslås det å engasjere en egen prosjektleder i inntil to år.

Fellesnemnda skal også ta stilling til forslag om å starte arbeidet med å utrede et forprosjekt for et lulesamisk språksenter. Under forutsetning av at finansiering kommer på plass, skal det engasjeres egen prosjektleder på inntil ett år.

En tredje stor sak er at nye Hamarøy, som eneste språkforvaltningskommune for lulesamiske språk, skal søke Helsedirektoratet om status som vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den lulesamiske befolkningen.

Legetjenesten i nye Hamarøy kommune er annen stor sak som skal behandles på møtet. I akuttfasen, det vil si de nærmeste to årene, er det anbefalt at legetjenesten har hovedkontor på Oppeid dagtid fra 08.00 til 1530. Det vil også være legekontor på Drag som har åpent på virkedager.

Arbeidsgruppen anbefaler at legevakt legges til Oppeid hele døgnet året de nærmeste årene.

Artikkeltags