Bekymret for legeskyssen i ny kommune

 Fra årsskiftet opphører avtalen med Brødrene Johansen om drift av legeskyssbåt i Tysfjord.