De to søstrene krevde 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune etter det som skal ha vært en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt fra tre-fireårsalderen, melder NRK Nordland.

Da saken var oppe i Ofoten tingrett fortalte de om en oppvekst preget av kaos. alkohol og overgrep. Barnevernet ble varslet om overgrepene og de ble anmeldt til politiet. Barna ble deretter midlertidig tatt ut av hjemmet, men ble flyttet hjem igjen.

Dette skal ha skjedd uten at tiltak ble satt inn for å beskytte jentene.

De saksøkte altså kommunen, men tapte. Så kom Sametinget på banen og ønsket å gå inn som parti i saken. Både lagmannsretten og Tysfjord kommune motsatte seg Sametingets ønske om å være partshjelp.

Det var Sametinget uenig i, og anket kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett.

Nå er det klart at har Høyesterett har henvist Sametingets anke til full behandling.