Etter å ha lest Aps vekstplan for Nord-Norge sitter jeg igjen med to umiddelbare tanker; «Velkommen etter», og «Ikke mer?». Jeg sliter med å finne punkter i planen som dagens regjering ikke allerede har igangsatt, er i ferd med å fullføre eller er vedtatt at skal gjøres. Det er jo naturligvis hyggelig at Arbeiderpartiet synes regjeringen har god Nord-norgepolitikk, men like fullt trist at det største opposisjonspartiet ikke makter å komme med sine egne løsninger for regionen.

Det har aldri vært satset så mye i Nord-Norge som nå. Fremover skal det bygges ny, grønn industri i hele regionen og det satses enormt på infrastruktur til havs, på land og i luften. Dette er grunnpilarer som skal utvikle Nord-Norge til å nå det potensialet vi vet vi har. Nord-Norge er avhengig at der føres en effektiv og målrettet næringspolitikk for å sikre vekst. Vi må sikre grønn utvikling i fiskerinæringen, utvikle infrastrukturen slik at fisken som landes i Lofoten når fiskemarkedene i Tyskland så raskt som mulig, vi må heie fram og legge til rette for det nye store industrieventyret på Helgeland og vi må styrke utdanningsmulighetene her nord. Velkommen etter Arbeiderpartiet, vi trenger ikke å skifte regjering for å få dette til, tvert imot, dette gjøres i dag.

For litt siden flagget Arbeiderpartiet høyt at med rødgrønn regjering, da skal det bygges Nord-Norge-bane, punktum, kanskje til og med et utropstegn. Det tok ikke lang tid før de selv satte spørsmålstegn ved planene, selvfølgelig. Nå ønsker de å få på plass et grundig beslutningsgrunnlag med mål om realisering. Det finnes glupe folk i Arbeiderpartiet, men formuleringen skjuler ingenting, de ønsker å utrede Nord-Norge-banen, igjen. Jeg synes det er synd at Arbeiderpartiets løsning for Nord-Norge er å kaste seg på populisttoget og utrede et prosjekt uten reell miljømessig vinning, for å ikke snakke om det samfunnsøkonomiske tapet som vil bære over til de neste generasjonene. Dette har vært utredet flere ganger, med samme konklusjon, sist av Jernbaneverket i 2019 som slår fast at hvis man inkluderer utslippene fra byggingen av prosjektet vil det ta 31 til 37 år før Nord-Norge-banen blir klimanøytral, etter ferdigstillelse. For å ikke snakke om de irreversible naturinngrepene, og med all respekt for urbefolkningen som allerede mister hundrevis av dyr lenger sør i regionen.

Planene ser bort fra at om 10–15 år er tilnærmet hele den norske bilparken, inklusiv tungtransport elektrifisert. Flyene er trolig i startfasen av kommersialisering av klimanøytralt drivstoff. Vi må satse på god og sikker veiutbygging der folk tross alt bor, og utvikle sjøtransporten til å bli klimanøytral. Det er lite framtidsoptimisme i å satse på et klimaprosjekt som har reell klimaeffekt kanskje så tidlig som når jeg skal få barnebarn.

Det er behov for milliardinvesteringer på infrastruktur i nord, men dette prosjektet spenner bein for det meste.

Nord-Norge trenger framtidsoptimisme, men da må det satses på realistiske prosjekter, med reell vinning for regionen. Jeg hadde håpet at i alle fall Arbeiderpartiet delte den oppfatningen, men det er tydelig at kortsiktig vinning og statsrådsposter er viktigere.