Tvisten er avgjort. Nå vil selskapet sikre seg areal før oppføring av leiligheter