Ønsker å bygge nytt hyttefelt i Bodø

Vil legge tilrette for 20 nye fritidsboliger.