Første møte var i 2009. Nå er det ja til nytt hyttefelt en halv time unna Bodø sentrum

Ønsker å tilrettelegge for 20 nye fritidsboliger.