TV-programmet sto i fare, men nødløsningen sikret vakre bilder fra to steder i Salten

Av

Koronapandemien satte innspillingen i fare, men så kom løsningen for 71 grader nord.