Vi er i disse dager vitne til en situasjon som kommer til å bli skrevet inn i historiebøkene som en mørk og tung tid. Enkeltmennesker blir rammet både av sykdom, jobbusikkerhet og usikre økonomiske framtidsutsikter. Bedrifter sliter. Akkurat nå meldes det at 11.000 bedrifter har stanset driften sin. Dette bare i Nordland. Politikere, fagfolk og fagmiljøer kommer til å diskutere både viruset, håndteringen av dette og effekten av tiltakene i mange år fremover. Viruset kommer til å endre samfunnet og den verden vi lever i. På hvilken måte vet vi nok ikke helt enda, men det er ikke tvil om at dette er en historisk tid.

Historiske ting av denne karakter hender heldigvis ikke så altfor mange ganger i løpet av et liv, og vi håper at våre fremste tillitsvalgte på stortinget og i regjering også mener dette, og kommer med mange og treffsikre tiltak og forordninger som hjelper de som i dag og som i den nærmeste fremtiden blir rammet. Vi må sikre inntektene til den menige kvinne og mann og vi må sikre at vårt næringsliv allerede i dag kan se lysere på fremtiden og kunne planlegge for den. Vi må være rustet til den dagen vi kommer ut av krisen.

En annen ting som allerede er et faktum og som også er noe for historiebøkene, er at den innsatsen ansatte både i private og kommunale virksomheter spesielt i helse og omsorg, på skolene, i barnehagene og ikke minst de som jobber med renhold har lagt ned de siste dagene, og garantert kommer til å fortsette med, er ekstraordinært. Dette er stjerneeksempler på å ta ansvar!

De utsetter seg for situasjoner som potensielt kan være smittefarlige. De gir omsorg, pleie og nødvendig medisinsk hjelp. De holder det rent, sterilt og minst mulig smittefarlig for alle oss andre. De fortsetter å ta vare på våre gamle og syke, de holder undervisningen i gang på alle skolene. I barnehagene passer de på at barna til de som vi andre er avhengig av, har et forsvarlig tilbud på alle mulige måter. Dere jobber mange timer og lange dager og dere har fokus på at jobben skal gjøres uansett hva. Det er veldig lett å være stolt av dere!

På toppen av lange slitsomme dager, og kanskje arbeidstid på en annen tid av døgnet enn ordinært, vil alle ha behov for informasjon og kanskje en trygghet rundt andre sider av arbeidsforholdet. Vi har bare her lyst å si at vi først og fremst er mektig imponert av den jobben dere gjør. Og at vi på vår side i godt samarbeid med de andre fagforeningene skal ta vare på dere i forhold til de andre tingene.

Tusen takk!