Nå vil Bodø etablere ny turistinformasjon

Bodø kommune vil gjennomføre anbud for etablering av ny turistinformasjon.

DEL

I dag eier og driver kommunen turistinformasjonen, men nå vil kommunen inviterer reiselivsnæringen til møte om hvordan turistinformasjonen skal eies og drives i framtida. Bakgrunnen er et vedtak i formannskapet fra 2018 der det heter at kommunen tar initiativ overfor reiselivsnæringa for å få avklart framtidig drift og organisering av turistinformasjonen og andre vertskapsfunksjoner.

Bodøs turistinformasjon finansieres gjennom 1,3 millioner kroner fra kommunebudsjettet, i tillegg til salg av suvenirer, opplevelser og sykkelutleie for 370 000 kroner. Den har halvannen stilling, samt noe innleie i sommersesongen. Assisterende rådmann Anna Welle understreker at de ansatte skal ivaretas også i framtidig organisering.

I en sak til formannskapets møte 23. januar skriver utviklingsdirektør Odd Henriksen at han ønsker å få avklart framtidig organisering før sommeren og at ny ordning iverksettes fra høsten 2020.

Ei arbeidsgruppe som har sett på turistinformasjonen anbefaler å ikke videreføre en modell med kommunalt drevet turistinformasjon. De ønsker å få utredet en modell der næringen tar en større del av ansvaret.

Rådmannen anbefaler at kommunen inviterer til åpen dialog om framtidig drift og utvikling av turistinformasjonen og med bakgrunn i den gjennomfører anbudskonkurranse.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken